Theme Icons

You can use a set of 100+ ET-Line Icons

<i class="icon-heart"></i>

 icon-mobile  icon-laptop  icon-desktop  icon-tablet  icon-phone  icon-document  icon-documents  icon-search  icon-clipboard  icon-newspaper  icon-notebook  icon-book-open  icon-browser  icon-calendar  icon-presentation  icon-picture  icon-pictures  icon-video  icon-camera  icon-printer  icon-toolbox  icon-briefcase  icon-wallet  icon-gift  icon-bargraph  icon-grid  icon-expand  icon-focus  icon-edit  icon-adjustments  icon-ribbon  icon-hourglass  icon-lock  icon-megaphone  icon-shield  icon-trophy  icon-flag  icon-map  icon-puzzle  icon-basket  icon-envelope  icon-streetsign  icon-telescope  icon-gears  icon-key  icon-paperclip  icon-attachment  icon-pricetags  icon-lightbulb  icon-layers  icon-pencil  icon-tools  icon-tools-2  icon-scissors  icon-paintbrush  icon-magnifying-glass  icon-circle-compass  icon-linegraph  icon-mic  icon-strategy  icon-beaker  icon-caution  icon-recycle  icon-anchor  icon-profile-male  icon-profile-female  icon-bike  icon-wine  icon-hotairballoon  icon-globe  icon-genius  icon-map-pin  icon-dial  icon-chat  icon-heart  icon-cloud  icon-upload  icon-download  icon-target  icon-hazardous  icon-piechart  icon-speedometer  icon-global  icon-compass  icon-lifesaver  icon-clock  icon-aperture  icon-quote  icon-scope  icon-alarmclock  icon-refresh  icon-happy  icon-sad  icon-facebook  icon-twitter  icon-googleplus  icon-rss  icon-tumblr  icon-linkedin  icon-dribbble

Ionicons v2.0.0 Cheatsheet 733 Icons

<i class="ion-cube"></i>

 ion-alert
 ion-alert-circled
 ion-android-add
 ion-android-add-circle
 ion-android-alarm-clock
 ion-android-alert
 ion-android-apps
 ion-android-archive
 ion-android-arrow-back
 ion-android-arrow-down
 ion-android-arrow-dropdown
 ion-android-arrow-dropdown-circle
 ion-android-arrow-dropleft
 ion-android-arrow-dropleft-circle
 ion-android-arrow-dropright
 ion-android-arrow-dropright-circle
 ion-android-arrow-dropup
 ion-android-arrow-dropup-circle
 ion-android-arrow-forward
 ion-android-arrow-up
 ion-android-attach
 ion-android-bar
 ion-android-bicycle
 ion-android-boat
 ion-android-boat
 ion-android-bookmark
 ion-android-bulb
 ion-android-bus
 ion-android-calendar
 ion-android-call
 ion-android-camera
 ion-android-cancel
 ion-android-car
 ion-android-cart
 ion-android-chat
 ion-android-checkbox
 ion-android-checkbox-blank
 ion-android-checkbox-outline
 ion-android-checkmark-circle
 ion-android-clipboard
 ion-android-close
 ion-android-cloud
 ion-android-cloud-circle
 ion-android-cloud-done
 ion-android-cloud-outline
 ion-android-color-palette
 ion-android-compass
 ion-android-contact
 ion-android-contacts
 ion-android-contract
 ion-android-create
 ion-android-delete
 ion-android-desktop
 ion-android-document
 ion-android-done
 ion-android-done-all
 ion-android-download
 ion-android-drafts
 ion-android-exit
 ion-android-expand
 ion-android-favorite
 ion-android-favorite-outline
 ion-android-film
 ion-android-folder
 ion-android-folder-open
 ion-android-funnel
 ion-android-globe
 ion-android-hand
 ion-android-hangout
 ion-android-happy
 ion-android-home
 ion-android-image
 ion-android-laptop
 ion-android-list
 ion-android-locate
 ion-android-lock
 ion-android-mail
 ion-android-map
 ion-android-menu
 ion-android-microphone
 ion-android-microphone-off
 ion-android-more-horizontal
 ion-android-more-vertical
 ion-android-navigate
 ion-android-notifications
 ion-android-notifications-none
 ion-android-notifications-off
 ion-android-open
 ion-android-options
 ion-android-people
 ion-android-person
 ion-android-person-add
 ion-android-phone-landscape
 ion-android-phone-portrait
 ion-android-pin
 ion-android-plane
 ion-android-playstore
 ion-android-print
 ion-android-radio-button-off
 ion-android-radio-button-on
 ion-android-refresh
 ion-android-remove
 ion-android-remove-circle
 ion-android-restaurant
 ion-android-sad
 ion-android-search
 ion-android-send
 ion-android-settings
 ion-android-share
 ion-android-share-alt
 ion-android-star
 ion-android-star-half
 ion-android-star-outline
 ion-android-stopwatch
 ion-android-subway
 ion-android-sunny
 ion-android-sync
 ion-android-textsms
 ion-android-time
 ion-android-train
 ion-android-unlock
 ion-android-upload
 ion-android-volume-down
 ion-android-volume-mute
 ion-android-volume-off
 ion-android-volume-up
 ion-android-walk
 ion-android-warning
 ion-android-watch
 ion-android-wifi
 ion-aperture
 ion-archive
 ion-arrow-down-a
 ion-arrow-down-b
 ion-arrow-down-c
 ion-arrow-expand
 ion-arrow-graph-down-left
 ion-arrow-graph-down-right
 ion-arrow-graph-up-left
 ion-arrow-graph-up-right
 ion-arrow-left-a
 ion-arrow-left-b
 ion-arrow-left-c
 ion-arrow-move
 ion-arrow-resize
 ion-arrow-return-left
 ion-arrow-return-right
 ion-arrow-right-a
 ion-arrow-right-b
 ion-arrow-right-c
 ion-arrow-shrink
 ion-arrow-swap
 ion-arrow-up-a
 ion-arrow-up-b
 ion-arrow-up-c
 ion-asterisk
 ion-at
 ion-backspace
 ion-backspace-outline
 ion-bag
 ion-battery-charging
 ion-battery-empty
 ion-battery-full
 ion-battery-half
 ion-battery-low
 ion-beaker
 ion-beer
 ion-bluetooth
 ion-bonfire
 ion-bookmark
 ion-bowtie
 ion-briefcase
 ion-bug
 ion-calculator
 ion-calendar
 ion-camera
 ion-card
 ion-cash
 ion-chatbox
 ion-chatbox-working
 ion-chatboxes
 ion-chatbubble
 ion-chatbubble-working
 ion-chatbubbles
 ion-checkmark
 ion-checkmark-circled
 ion-checkmark-round
 ion-chevron-down
 ion-chevron-left
 ion-chevron-right
 ion-chevron-up
 ion-clipboard
 ion-clock
 ion-close
 ion-close-circled
 ion-close-round
 ion-closed-captioning
 ion-cloud
 ion-code
 ion-code-download
 ion-code-working
 ion-coffee
 ion-compass
 ion-compose
 ion-connection-bars
 ion-contrast
 ion-crop
 ion-cube
 ion-disc
 ion-document
 ion-document-text
 ion-drag
 ion-earth
 ion-easel
 ion-edit
 ion-egg
 ion-eject
 ion-email
 ion-email-unread
 ion-erlenmeyer-flask
 ion-erlenmeyer-flask-bubbles
 ion-eye
 ion-eye-disabled
 ion-female
 ion-filing
 ion-film-marker
 ion-fireball
 ion-flag
 ion-flame
 ion-flash
 ion-flash-off
 ion-folder
 ion-fork
 ion-fork-repo
 ion-forward
 ion-funnel
 ion-gear-a
 ion-gear-b
 ion-grid
 ion-hammer
 ion-happy
 ion-happy-outline
 ion-headphone
 ion-heart
 ion-heart-broken
 ion-help
 ion-help-buoy
 ion-help-circled
 ion-home
 ion-icecream
 ion-image
 ion-images
 ion-information
 ion-information-circled
 ion-ionic
 ion-ios-alarm
 ion-ios-alarm-outline
 ion-ios-albums
 ion-ios-albums-outline
 ion-ios-americanfootball
 ion-ios-americanfootball-outline
 ion-ios-analytics
 ion-ios-analytics-outline
 ion-ios-arrow-back
 ion-ios-arrow-down
 ion-ios-arrow-forward
 ion-ios-arrow-left
 ion-ios-arrow-right
 ion-ios-arrow-thin-down
 ion-ios-arrow-thin-left
 ion-ios-arrow-thin-right
 ion-ios-arrow-thin-up
 ion-ios-arrow-up
 ion-ios-at
 ion-ios-at-outline
 ion-ios-barcode
 ion-ios-barcode-outline
 ion-ios-baseball
 ion-ios-baseball-outline
 ion-ios-basketball
 ion-ios-basketball-outline
 ion-ios-bell
 ion-ios-bell-outline
 ion-ios-body
 ion-ios-body-outline
 ion-ios-bolt
 ion-ios-bolt-outline
 ion-ios-book
 ion-ios-book-outline
 ion-ios-bookmarks
 ion-ios-bookmarks-outline
 ion-ios-box
 ion-ios-box-outline
 ion-ios-briefcase
 ion-ios-briefcase-outline
 ion-ios-browsers
 ion-ios-browsers-outline
 ion-ios-calculator
 ion-ios-calculator-outline
 ion-ios-calendar
 ion-ios-calendar-outline
 ion-ios-camera
 ion-ios-camera-outline
 ion-ios-cart
 ion-ios-cart-outline
 ion-ios-chatboxes
 ion-ios-chatboxes-outline
 ion-ios-chatbubble
 ion-ios-chatbubble-outline
 ion-ios-checkmark
 ion-ios-checkmark-empty
 ion-ios-checkmark-outline
 ion-ios-circle-filled
 ion-ios-circle-outline
 ion-ios-clock
 ion-ios-clock-outline
 ion-ios-close
 ion-ios-close-empty
 ion-ios-close-outline
 ion-ios-cloud
 ion-ios-cloud-download
 ion-ios-cloud-download-outline
 ion-ios-cloud-outline
 ion-ios-cloud-upload
 ion-ios-cloud-upload-outline
 ion-ios-cloudy
 ion-ios-cloudy-night
 ion-ios-cloudy-night-outline
 ion-ios-cloudy-outline
 ion-ios-cog
 ion-ios-cog-outline
 ion-social-android
 ion-social-android-outline
 ion-social-angular
 ion-social-angular-outline
 ion-social-apple
 ion-social-apple-outline
 ion-social-bitcoin
 ion-social-bitcoin-outline
 ion-social-buffer
 ion-social-buffer-outline
 ion-social-chrome
 ion-social-chrome-outline
 ion-social-codepen
 ion-social-codepen-outline
 ion-social-css3
 ion-social-css3-outline
 ion-social-designernews
 ion-social-designernews-outline
 ion-social-dribbble
 ion-social-dribbble-outline
 ion-social-dropbox
 ion-social-dropbox-outline
 ion-social-euro
 ion-social-euro-outline
 ion-social-facebook
 ion-social-facebook-outline
 ion-social-foursquare
 ion-social-foursquare-outline
 ion-social-freebsd-devil
 ion-social-github
 ion-social-github-outline
 ion-social-google
 ion-social-google-outline
 ion-social-googleplus
 ion-social-googleplus-outline
 ion-social-hackernews
 ion-social-hackernews-outline
 ion-social-html5
 ion-social-html5-outline
 ion-social-instagram
 ion-social-instagram-outline
 ion-social-javascript
 ion-social-javascript-outline
 ion-social-linkedin
 ion-social-linkedin-outline
 ion-social-markdown
 ion-social-nodejs
 ion-social-octocat
 ion-social-pinterest
 ion-social-pinterest-outline
 ion-social-python
 ion-social-reddit
 ion-social-reddit-outline
 ion-social-rss
 ion-social-rss-outline
 ion-social-sass
 ion-social-skype
 ion-social-skype-outline
 ion-social-snapchat
 ion-social-snapchat-outline
 ion-social-tumblr
 ion-social-tumblr-outline
 ion-social-tux
 ion-social-twitch
 ion-social-twitch-outline
 ion-social-twitter
 ion-social-twitter-outline
 ion-social-usd
 ion-social-usd-outline
 ion-social-vimeo
 ion-social-vimeo-outline
 ion-social-whatsapp
 ion-social-whatsapp-outline
 ion-social-windows
 ion-social-windows-outline
 ion-social-wordpress
 ion-social-wordpress-outline
 ion-social-yahoo
 ion-social-yahoo-outline
 ion-social-yen
 ion-social-yen-outline
 ion-social-youtube
 ion-social-youtube-outline
 ion-soup-can
 ion-soup-can-outline
 ion-speakerphone
 ion-speedometer
 ion-spoon
 ion-star
 ion-stats-bars
 ion-steam
 ion-stop
 ion-thermometer
 ion-thumbsdown
 ion-thumbsup
 ion-toggle
 ion-toggle-filled
 ion-transgender
 ion-trash-a
 ion-trash-b
 ion-trophy
 ion-tshirt
 ion-tshirt-outline
 ion-umbrella
 ion-university
 ion-unlocked
 ion-upload
 ion-usb
 ion-videocamera
 ion-volume-high
 ion-volume-low
 ion-volume-medium
 ion-volume-mute
 ion-wand
 ion-waterdrop
 ion-wifi
 ion-wineglass
 ion-woman
 ion-wrench
 ion-xbox
 ion-settings
 ion-search